Stödboende

Ljuskällans stödboende tar emot klienter från 16 år till och med 20 år.

Målgrupp för stödboendet kan vara:

• Barn och unga som har kommit som ensamkommande barn till Sverige
• Barn och unga som tidigare varit placerade för social problematik
• Barn och unga som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt i en otillfredsställande hemsituation

Stödboendet lämpar sig väl för de klienter som kommit en bit på vägen och bedöms vara flygfärdiga. Då är eget boende ett steg i rätt riktning. En av de delar som motiverar, som sätter igång en förändring och som skapar förutsättningar för att lyckas är möjligheten och kunskapen kring att bo själv. Vi erbjuder en egen möblerad lägenhet. För oss är detta steg viktigt då ungdomarna behöver upptäcka vuxenlivet, hitta sin identitet och få sin självkänsla tillbaka. Varje ungdom tilldelas en kvalificerad kontaktperson och uppdraget skräddarsys tillsammans med ansvarig socialsekreterare. Kontaktpersonen vägleder ungdomen inom skola, inköp, betalning av räkningar, sjukvårds kontaker, myndighetskontakt och andra viktiga delar för att sakta släppa taget och låta ungdomen ta eget ansvar och på så sätt växa. Vi arbetar med ADL och sysselsättning i form av skola eller jobb/praktik och har en dygnet runt jour för våra klienter. 

Träningsboende för familjer och vuxna

Träningsboende för familjer eller ensamstående vuxna som är i behov av tillsyn och/eller vissa stödinsatser. Familjen eller den enskilde ska ha förmågan att klara av ett eget boende men har ett tillfälligt behov av en alternativ boendelösning under den tid insatsen genomförs.

De får regelbundna samtal med olika inriktning beroende på insats. De får vägledning och stöd i praktiska uppgifter i hushållet, stöd i kontakt med myndigheter, arbetsliv och skola. Hjälp med att söka lägenhet. Här har vi regelbundna besök av personal och stödsamtal.

Sociallux har tillstånd från IVO för att bedriva stödboende.