Sociallux arbetar med socialt arbete som riktar sig in på barn och unga och vissa fall deras föräldrar. Vi täcker större delen av socialtjänstens behov. Vi erbjuder till exempel konsulentstödd familjehemsvård, öppenvårdsinsatser, stödboenden samt behandlingshem. Inom vår öppenvård erbjuder vi bland annat kvalificerade kontaktpersoner, kontaktfamiljer och helgkollo. Vi åtar oss uppdrag enligt SoL och LVU.

Tack vare denna bredd kan vi samordna och specialanpassa olika insatser utifrån varje individs specifika behov.

Sociallux jobbar med systematisk uppföljning på individuell nivå, verksamhetsnivå samt nationell nivå. Detta är nyckeln för att förbättra och utveckla våra verksamheter.

Läs mer specifikt om våra olika tjänster under varje flik.