Om Sociallux

Sociallux består av en bred arbetsgrupp. Vi som arbetar är socionomer, beteendevetare, socialpedagoger, psykologer, behandlingsassistenter, ungdomscoacher och lärare. Många i arbetsgruppen är vidareutbildade inom KBT, MI, BBIC, Patriark, ART, autismspektrum, ätstörningar, hot och våld, konflikthantering, drog- och alkoholanvänding etc.

Vi på Sociallux arbetar utifrån ett lösningsfokuserat arbetssätt och erbjuder en heltäckande helhetslösning utifrån kundens och klientens behov. Vårt mål är att uppdragsgivaren ska kunna få sitt behov tillgodosett mycket skyndsamt och vi är flexibla i alla våra lösningar.

För Socialtjänsten är vårt mål att alltid ha kompetenta och erfarna uppdragstagare för de uppdrag vi får - vare sig det gäller ett kvalificerat kontaktmannaskap eller ett jourhem.

Vårt mål är att ge en kvalitativ helhetslösning för att underlätta för uppdragsgivaren!

Vi tar emot förfrågningar dygnet runt!