Noggranhet på era premisser!

Sociallux består av en bred arbetsgrupp. Vi som arbetar är socionomer, beteendevetare, socialpedagoger, psykologer, behandlingsassistenter, ungdomscoacher och lärare. Många i arbetsgruppen är vidareutbildade inom KBT, MI, BBIC, DBT, Patriark, ART, autismspektrum, ätstörningar, hot och våld, konflikthantering, drog- och alkoholanvänding, 12-stegs modellen, HAP, återfallsprevention etc.

Vi på Sociallux arbetar utifrån ett lösningsfokuserat arbetssätt och erbjuder en heltäckande helhetslösning utifrån kundens och klientens behov. Vårt mål är att uppdragsgivaren ska kunna få sitt behov tillgodosett mycket skyndsamt och vi är flexibla i alla våra lösningar.

För Socialtjänsten är vårt mål att alltid ha kompetenta och erfarna uppdragstagare för de uppdrag vi får - vare sig det gäller ett kvalificerat kontaktmannaskap eller ett jourhem.

Vårt mål är att ge en kvalitativ helhetslösning för att underlätta för uppdragsgivaren!

Så hanterar vi dina personuppgifter

GDPR är den nya dataskyddsförordningen som gäller från den 25 maj. Vi på Sociallux värnar om individens rätt till en skyddad integritet och har ett säkrat system och hanterar personuppgifter enligt förordningen. Mer om GDPR