Bryggan HVB

Bryggan HVB är ett behandlingshem för flickor och unga kvinnor. Mer om målgruppen berättar vi vid förfrågan. Vi tar emot akutplaceringar samt placering för utredning och behandling.

Boendet har fem platser och vänder sig till klienter i åldrarna 14-18 år. Vi tar emot placeringar enligt lagrum SoL och LVU.

Målet med vården är att våra klienter ska återfå sin identitet och en fungerande vardag. När klienterna är redo erbjuder vi stödboende i form av lägenheter med kopplade kvalificerade kontaktpersoner för att utslussfasen ska bli så smidig och så bra som möjligt.

Personalen som arbetar på boendet är socionomer, socialpedagoger, alkohol och drogterapeut, beteendevetare, ungdomscoacher, livscoach och behandlingsassistenter. Samtliga med flera års erfarenhet inom socialt arbete och arbete med flickor och unga kvinnor.

Du är välkommen med din förfrågan dygnet runt. Vi tar emot akutplaceringar om klienten matchar utifrån matchningsbeslut och lämplighetsbedömning.

Bryggan HVB har tillstånd för HVB-hem från IVO.