Helgkollo

Helgkollo är ett alternativ till kontaktperson eller kontaktfamilj för barn och ungdomar 8-18 år som är i behov av extra stöd. Vi har två olika åldersgrupper: 8-12 år och 13-18 år. Anledningen kan vara att man inte har så många vänner, inga fritidsaktiviteter eller speciella intressen. Det kan också vara att tillvaron är lite trasslig i skolan eller hemma. Man träffar gruppen sex gånger per termin, fredag – söndag med övernattning. På Sociallux erbjuder vi helgkollo en till två gånger i månaden. De som deltar behöver kunna sova borta i två nätter och tycka om att vara med andra ungdomar. På helgkollo är man 6-8 deltagare och 2-3 ledare. Ungdomen får en egen kontaktperson som håller kontakt med hemmet inför varje helg, kring t ex tider, samlingsplats och annat viktigt. Det är målsmans ansvar att ungdomen blir lämnad och hämtad på samlingsplatsen.

Verksamheten bedrivs i en stuga eller på ett vandrarhem utanför Stockholm eller i Dalarna, beroende på vilken aktivitet man ska hitta på. Boendena ligger vackert vid vattnet och aktiviteterna är vanliga kolloaktiviteter som till exempel att bada, paddla kanot/kajak, fiska, åka skidor, lekar, bollspel, klättervägg, go-cart och filmvisning. Det är socialtjänsten som beslutar om insatsen helgkollo.