Tillsyn för HVB Bryggan

2023-11-09

Den 14 september hade HVB Bryggan inspektion av IVO. Under tillsynen har man haft samtal med ungdomar, samordnare och föreståndare. IVO hade även begärt in dokument innan tillsyn.

IVO bedömer att bedömer att verksamheten följer gällande lagstiftning avseende kontroll av utdrag ur Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister inför anställning. IVO grundar sin bedömning på de anställningsavtal och registerutdrag som IVO har tagit del av.

Inspektionen för vård och omsorg har inte uppmärksammat några brister inom de områden som tillsynen omfattar.

För tillfället har vi en ledig plats på HVB Lyktan, en ledig plats på HVB Lanternan samt en ledig plats på HVB Bryggan. Vid intresse kontakta föreståndare, uppgifter hittar ni under kontakta oss.