Moderna, erfarna och familjära

Vi ger aldrig upp för att du som individ ska lyckas

Rosa Bandet
Bild på far och dotter som har robotkostymer på sig

Systematiskt arbete

Sociallux jobbar med systematisk uppföljning på individuell nivå, verksamhetsnivå samt nationell nivå. Detta är nyckeln för att förbättra och utveckla våra verksamheter. Vi har upprättade kvalitetsledningssystem i alla våra verksamheter och jobbar fortlöpande med dessa för att kvalitetssäkra våra verksamheter.

Vi har många ramavtal kring våra olika tjänster och mycket goda referenser. Läs mer specifikt om våra olika tjänster nedan.

Sociallux - HVB Hem

HVB-hemmen

Sociallux erbjuder hem för vård eller boende, HVB-hem, till barn och ungdomar som av olika anledningar behöver extra stöd och omsorg utanför familjen.

Sociallux - Jour- och familjehemsvård

Jour- och familjehemsvård

Sociallux har flera ramavtal kring jour- och familjehem. Vi gör därför ett noggrant urval när vi rekryterar familjer. Samtliga familjer ska vara erfarna och ha goda referenser från fd placerande kommun.

Sociallux - Stöd- och träningsboende

Stöd- och träningsboende

Stödboendet lämpar sig väl för de klienter som kommit en bit på vägen och bedöms vara flygfärdiga. Då är eget boende ett steg i rätt riktning.

Sociallux - Öppenvård

Öppenvård

Sociallux öppenvård Balansen har ramavtal med kommuner i Stockholms län kring olika insatser inom öppenvården som t ex bryta riskbeteende och bryta socialt nedbrytande beteende.

Sociallux - Helgkollo

Helgkollo

Helgkollo är ett alternativ till kontaktperson eller kontaktfamilj för barn och ungdomar 8-18 år som är i behov av extra stöd. Vi har två olika åldersgrupper: 8-12 år och 13-18 år.

Sociallux - Skyddat boende

Skyddat boende

Sociallux välkomnar kvinnor och medföljande barn i behov av skydd mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Vi arbetar på uppdrag av socialtjänst samt Migrationsverket och har som mål att ge våldsutsatta kvinnor och deras barn skydd och professionell krisbearbetning.

Sociallux - Utbildning

Utbildning

Kurserna på Sociallux vilar på en pedagogisk modell som kombinerar teoretiska och praktiska genomgångar med färdighetsträning.

Sociallux - Bemanning

Bemanning

I tider av förändring och ständigt skiftande behov kan Sociallux på kort varsel hjälpa dig och ditt företag med att hitta kompetent personal inom stora delar av vårdkedjan.

 Jour: 08-630 00 10   Kontaktpersoner