Moderna, erfarna och familjära

Vi ger aldrig upp för att du som individ ska lyckas

Bild på far och dotter som har robotkostymer på sig

Systematiskt arbete

Sociallux jobbar med systematisk uppföljning på individuell nivå, verksamhetsnivå samt nationell nivå. Detta är nyckeln för att förbättra och utveckla våra verksamheter. Vi har upprättade kvalitetsledningssystem i alla våra verksamheter och jobbar fortlöpande med dessa för att kvalitetssäkra våra verksamheter.

Vi har många ramavtal kring våra olika tjänster och mycket goda referenser. Läs mer specifikt om våra olika tjänster nedan.

 Jour: 08-630 00 10   Kontaktpersoner