Våra tjänster

Vi arbetar med socialt arbete som inriktar sig mot barn och unga. I vissa fall även deras föräldrar. Vi täcker stora delar av socialtjänstens behov inom sociala tjänster. Vi erbjuder till exempel konsulentstödd familjehemsvård, öppenvårdsinsatser, stödboenden samt behandlingshem. Vi täcker större delen av socialtjänstens behov. Vi erbjuder till exempel konsulentstödd familjehemsvård, öppenvårdsinsatser, stödboenden samt behandlingshem.

Matbordet och köket på HVB hemmen.

HVB-hemmen

Sociallux erbjuder hem för vård eller boende, HVB-hem, till barn och ungdomar som av olika anledningar behöver extra stöd och omsorg utanför familjen.

Pappa och son som gör läxor tillsammans i hemmet.

Jour- och familjehemsvård

För Sociallux är jour- och familjehemmens kompetens avgörande vid matchning med barn och ungdomar. Vi strävar efter att ha ett bra samarbete med socialtjänsten och familjehemmet med barnet som största fokus.

En man och en kvinna som förösker sätta upp en tavla i ett vardagsrum.

Stöd- och träningsboende

Stödboendet lämpar sig väl för de klienter som kommit en bit på vägen och bedöms vara flygfärdiga. Då är eget boende ett steg i rätt riktning.

En pappa och sin son som kollar på en mobiltelefon tillsammans i soffan.

Öppenvård

Sociallux öppenvård Balansen har ramavtal med kommuner i Stockholms län kring olika insatser inom öppenvården som t ex bryta riskbeteende och bryta socialt nedbrytande beteende.

En fin solnedgång som speglar i havet.

Helgkollo

Helgkollo är ett alternativ till kontaktperson eller kontaktfamilj för barn och ungdomar 8-18 år som är i behov av extra stöd. Vi har två olika åldersgrupper: 8-12 år och 13-18 år.

En mamma som håller sin dotter i famnen.

Skyddat boende

Sociallux välkomnar kvinnor och medföljande barn i behov av skydd mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Vi arbetar på uppdrag av socialtjänst samt Migrationsverket och har som mål att ge våldsutsatta kvinnor och deras barn skydd och professionell krisbearbetning.

En kvinna som håller utbildning för flera personer.

Utbildning

Kurserna på Sociallux vilar på en pedagogisk modell som kombinerar teoretiska och praktiska genomgångar med färdighetsträning.

Flera personer som håller i en pusselbit var.

Bemanning

I tider av förändring och ständigt skiftande behov kan Sociallux på kort varsel hjälpa dig och ditt företag med att hitta kompetent personal inom stora delar av vårdkedjan.

Bild på far och dotter som har robotkostymer på sig

Systematiskt arbete

Sociallux jobbar med systematisk uppföljning på individuell nivå, verksamhetsnivå samt nationell nivå. Detta är nyckeln för att förbättra och utveckla våra verksamheter. Vi har upprättade kvalitetsledningssystem i alla våra verksamheter och jobbar fortlöpande med dessa för att kvalitetssäkra våra verksamheter. Vi har många ramavtal kring våra olika tjänster och mycket goda referenser.

Det är för tillfället fullt på samtliga HVB. Vill ni ställa er klient i kö kontakta föreståndare för verksamheten - uppgifter hittar ni under kontakta oss.