Våra tjänster

Vi arbetar med socialt arbete som inriktar sig mot barn och unga. I vissa fall även deras föräldrar. Vi täcker stora delar av socialtjänstens behov inom sociala tjänster. Vi erbjuder till exempel konsulentstödd familjehemsvård, öppenvårdsinsatser, stödboenden samt behandlingshem. Vi täcker större delen av socialtjänstens behov. Vi erbjuder till exempel konsulentstödd familjehemsvård, öppenvårdsinsatser, stödboenden samt behandlingshem.

Bild på far och dotter som har robotkostymer på sig

Systematiskt arbete

Sociallux jobbar med systematisk uppföljning på individuell nivå, verksamhetsnivå samt nationell nivå. Detta är nyckeln för att förbättra och utveckla våra verksamheter. Vi har upprättade kvalitetsledningssystem i alla våra verksamheter och jobbar fortlöpande med dessa för att kvalitetssäkra våra verksamheter. Vi har många ramavtal kring våra olika tjänster och mycket goda referenser.

HVB Lyktan, HVB Bryggan och HVB Lugnet är för närvarande fullsatta. Vill ni ställa er klient i kö kontakta föreståndare för verksamheten - uppgifter hittar ni under kontakta oss.