Moderna, erfarna och familjära

Vi ger aldrig upp för att du som individ ska lyckas

Rosa Bandet

Just nu är alla platser belagda på våra HVB-hem! Önskar du ställa din klient på kö till våra boenden – kontakta föreståndare Zeineb Tel: 072 - 330 97 06

Zeineb Luminita, Verksamhetschef, Föreståndare HVB Lugnet, Bryggan och Lyktan

Zeineb Luminita

Föreståndare HVB Lugnet, Bryggan och Lyktan
0723-30 97 06 zeineb@sociallux.se
Bild på en ensam tonåring som ligger i sängen och tittar film på mobilen

Individuellt HVB-hem Lyktan

Ibland fungerar det inte för den unga personen att bo tillsammans med andra ungdomar. Då erbjuder vi plats på HVB Lyktan En-till-En. Personal finns dygnet runt och kompetensen med utbildning, erfarenhet och specialistkompetens är mycket hög.

Det kan vara efter att den unge varit på SIS eller att detta är insatsen man vill ge klienten innan SIS aktualiseras. Det kan vara en klient som är utåtagerande eller helt enkelt behöver tillsyn dygnet runt på grund av att hen är vårdkrävande. Målsättningen är max tre till sex månader för att sedan arbeta ut till ett av våra egna HVB-hem. Läs mer om HVB Lyktan.

Bild på ett klassrum med barn i

Vårt arbete

Vår uppgift är att ge den vård och behandling som behövs och är beslutad om med målet att ungdomen ska få verktyg att klara av sin situation. Det kan handla om att klara av skolan och social färdighetsträning för att hantera vardagen.

Den unges behov är alltid i centrum och vi individanpassar insatsen efter den unges behov. Vi har rutiner för att bedöma om vilken av våra verksamheter som passar för den person som ska skrivas in, till exempel när det gäller arbetssätt och metoder och våra medarbetares kompetens. Vi arbetar alltid med vedertagna och evidensbaserade metoder t ex med MI (motiverande samtal) och lågaffektivt bemötande.

Bild på en glad lärare i ett klassrum

Medarbetare

Vi rekryterar omsorgsfullt och lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Våra medarbetare har gymnasiekompetens eller minst tvåårig eftergymnasial grundläggande omsorgskompetens, flera har också högskoleutbildning och påbyggnadsutbildningar.

Om behandlingen kräver en viss typ av kompetens finns den alltid hos någon av våra medarbetare.Våra chefer har alltid relevant högskoleutbildning, till exempel med inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap. Alla medarbetare, inklusive chefer, lämnar regelbundet utdrag från belastningsregistret. Vi har medarbetare på plats dygnet runt.

Skyddat boende

Vi kan också erbjuda individuellt skyddad boende för den som är utsatt hedersproblematik och hedersrelaterat hot och våld eller av andra skäl är i behov av skydd. Läs mer om våra skyddade boenden.

 Jour: 08-630 00 10   Kontaktpersoner