HVB-hemmen

Sociallux erbjuder hem för vård eller boende, HVB-hem, till barn och ungdomar som av olika anledningar behöver extra stöd och omsorg utanför familjen. Vi tar emot placeringar enligt SoL och LVU. Insatserna kan erbjudas barn och unga från hela Sverige.

På våra HVB-hem har var och en sitt eget rum och det finns också gemensamma utrymmen att umgås i. HVB Lugnet och HVB Bryggan är öppet för både flickor och pojkar och HVB Lyktan är för en klient som är mer vårdkrävande.

 

Vårt arbete

Vår uppgift är att ge den vård och behandling som behövs och är beslutad om med målet att ungdomen ska få verktyg att klara av sin situation. Det kan handla om att klara av skolan och social färdighetsträning för att hantera vardagen.

Den unges behov är alltid i centrum och vi individanpassar insatsen efter den unges behov. Vi har rutiner för att bedöma om vilken av våra verksamheter som passar för den person som ska skrivas in, till exempel när det gäller arbetssätt och metoder och våra medarbetares kompetens. Vi arbetar alltid med vedertagna och evidensbaserade metoder t ex med MI (motiverande samtal) och lågaffektivt bemötande.

Zeineb

Föreståndare HVB Lugnet och HVB Bryggan

0723-30 97 06

zeineb@sociallux.se

Individuellt HVB-hem Lyktan

Ibland fungerar det inte för den unga personen att bo tillsammans med andra ungdomar. Då erbjuder vi plats på HVB Lyktan En-till-En. Personal finns dygnet runt och kompetensen med utbildning, erfarenhet och specialistkompetens är mycket hög.

Det kan vara efter att den unge varit på SIS eller att detta är insatsen man vill ge klienten innan SIS aktualiseras. Det kan vara en klient som är utåtagerande eller helt enkelt behöver tillsyn dygnet runt på grund av att hen är vårdkrävande. Målsättningen är max tre till sex månader för att sedan arbeta ut till ett av våra egna HVB-hem. Läs mer om HVB Lyktan.

Bild på en ensam tonåring som ligger i sängen och tittar film på mobilen

Medarbetare

Vi rekryterar omsorgsfullt och lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Våra medarbetare har gymnasiekompetens eller minst tvåårig eftergymnasial grundläggande omsorgskompetens, flera har också högskoleutbildning och påbyggnadsutbildningar.

Om behandlingen kräver en viss typ av kompetens finns den alltid hos någon av våra medarbetare.Våra chefer har alltid relevant högskoleutbildning, till exempel med inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap. Alla medarbetare, inklusive chefer, lämnar regelbundet utdrag från belastningsregistret. Vi har medarbetare på plats dygnet runt.

Bild på en glad lärare i ett klassrum

Skyddat boende

Vi kan också erbjuda individuellt skyddad boende för den som är utsatt hedersproblematik och hedersrelaterat hot och våld eller av andra skäl är i behov av skydd. Läs mer om våra skyddade boenden.

En kvinna håller i ett barn.
Sociallux startar 21 maj 2024 HVB Lanternan en till en - ålder 8 till 15år med socialt nedbrytande beteende! Är ni intresserade kontakta föreståndare Julia på 072-330 97 11.