Visselblåsning

Sociallux visselblåsarfunktion

Sociallux visselblåsarfunktion är till för att du ska kunna rapportera allvarliga arbetsrelaterade missförhållanden eller oegentligheter. Det ger bolaget en möjlighet att agera och är ett viktigt verktyg för att kunna efterleva våra värderingar. Alla verksamhet ska känna sig trygga och bemötas med respekt. Längre ner på sidan finns en länk till vårt visselblåsarformulär. Läs gärna genom den information vi har innan du går vidare dit.

Närbild på pojke i randig tröja

Vem kan rapportera?

Du ska ha eller ha haft en arbetsrelaterad relation till Sociallux. Du kan vara exempelvis anställd, praktikant, arbetssökande, konsult, före detta anställd eller leverantör. Notera att du omfattas av skyddet för visselblåsare innan, under och efter att du har lämnat verksamheten.

Vad kan rapporteras?

Visselblåsarfunktionen är till för att anmäla allvarliga arbetsrelaterade missförhållanden eller oegentligheter (eller misstanke om sådana) inom bolaget som rör t ex:

  • Olagliga aktiviteter
  • Ekonomisk brottslighet
  • Mutor eller korruption
  • Jäv
  • Allvarlig påverkan på enskildas liv och hälsa

För ärenden som rör exempelvis missnöje på arbetsplatsen eller mobbning, ber vi dig att vända dig till din närmaste chef. För att lämna synpunkter och klagomål.

Skydd för den som rapporterar

Det finns skydd för visselblåsare i bland annat grundlagarna, anställningsskyddslagen, medbestämmandelagen och i rättspraxis. Om man gör en visselblåsaranmälan har man rätt till skydd enligt visselblåsarlagen (Lag 2021:890) givet vissa förutsättningar. Lagen förbjuder bland annat arbetsgivaren att vidta åtgärder mot den som slår larm om missförhållanden.

Anonymitet och anmälan

Som visselblåsare kan du välja att vara helt anonym. I så fall kan du eller din rapport inte spåras. Använd länken nedan och fyll i formuläret för visselblåsning.

För att vi ska kunna utreda och gå vidare med ditt ärende på bästa sätt behöver du beskriva ditt ärende noggrant. Om du inte ger en fullständig beskrivning av händelsen/ärendet eller om det saknas nödvändig information, kan det hända att vi inte kan utreda ärendet ordentligt.

Det finns inga krav på bevis, men du behöver lämna uppgifterna i god tro och får inte göra det med skadligt uppsåt eller om du vet att anklagelsen är falsk.

Hur hanteras en rapport

Alla inkomna ärenden hanteras av ett team. Om du väljer att ange vem du är i din rapport kommer du att få en bekräftelse på mottagande av visselblåsningen. Vi kommer att kontakta dig om vi behöver kompletterande uppgifter och mer information. När ärendet är utrett får du återkoppling med information om vidtagna åtgärder.

För tillfället har vi en ledig plats på HVB Lyktan, en ledig plats på HVB Lanternan samt en ledig plats på HVB Bryggan. Vid intresse kontakta föreståndare, uppgifter hittar ni under kontakta oss.