Moderna, erfarna & familjära

Vi ger aldrig upp för att du som individ ska lyckas.

Välkommen till Sociallux

Noggrannhet på era premisser

Vi på Sociallux arbetar utifrån ett lösningsfokuserat arbetssätt och erbjuder en helhetslösning utifrån kundens och klientens behov. Vårt mål är att uppdragsgivaren ska kunna få sitt behov tillgodosett mycket skyndsamt och vi är flexibla i alla våra lösningar. För Socialtjänsten är vårt mål att alltid ha kompetenta och erfarna uppdragstagare för de uppdrag vi får - vare sig det gäller ett kvalificerat kontaktmannaskap eller ett jourhem. Vårt mål är att ge en kvalitativ helhetslösning för att underlätta för uppdragsgivaren!

HVB-hemmen

Sociallux erbjuder hem för vård eller boende, HVB-hem, till barn och ungdomar som av olika anledningar behöver extra stöd och omsorg utanför familjen. Vi tar emot placeringar enligt SoL och LVU. Insatserna kan erbjudas barn och unga från hela Sverige.

Lediga tjänster

Vill du ta nästa steg i karriären?

Är du intresserad av att arbeta på ett bolag med ett modernt tänkande kring HVB-hem samt familj och jourhemsverksamhet?

En glad kvinna som sitter och arbetar vid en laptop.

Våra tjänster

Sociallux erbjuder tjänster inom socialt arbete, som är inriktat mot barn och unga och i vissa fall även deras föräldrar. Vi täcker stora delar av socialtjänstens behov inom sociala tjänster. Vi erbjuder till exempel konsulentstödd familjehemsvård, öppenvårdsinsatser, stödboenden samt behandlingshem.

En kille och en man som står vid ett bort och ler.
Vardagsrummet i HVB hemmet Lugnet
Två personer som försöker sätta upp en tavla i ett vardagsrum.
En liten kille som spelar spel på sin mobiltelefon.
En kvinna som håller i en kurs med flera deltagare.
Personer som håller i pusselbitar

Jour- och familjehemsvård

För Sociallux är jour- och familjehemmens kompetens avgörande vid matchning med barn och ungdomar. Vi strävar efter att ha ett bra samarbete med socialtjänsten och familjehemmet med barnet som största fokus.

HVB-hem

Sociallux erbjuder hem för vård eller boende, HVB-hem, till barn och ungdomar som av olika anledningar behöver extra stöd och omsorg utanför familjen.

Stöd- och träningsboende

Stödboendet lämpar sig väl för de klienter som kommit en bit på vägen och bedöms vara flygfärdiga.

Öppenvård

Sociallux öppenvård Balansen har ramavtal med kommuner i Stockholms län. Vanliga insatser inom öppenvården är att bryta riskbeteenden och socialt nedbrytande beteenden.

Utbildning

Kurserna på Sociallux vilar på en pedagogisk modell som kombinerar teoretiska och praktiska genomgångar med färdighetsträning.

Bemanning

I tider av förändring och ständigt skiftande behov kan Sociallux på kort varsel hjälpa dig och ditt företag med att hitta kompetent personal inom stora delar av vårdkedjan.

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Namn

E-post

Telefonnummer

Meddelande

Genom att ange din e-postadress samtycker du till att ta emot nyheter i enlighet med GDPR.

För tillfället har vi en ledig plats på HVB Lyktan, en ledig plats på HVB Lanternan samt en ledig plats på HVB Bryggan. Vid intresse kontakta föreståndare, uppgifter hittar ni under kontakta oss.