IVO genomför den 20 april inspektion på Ljuskällans stödboende.

2022-06-20

Beslut mottages 7 juni där inspektionen för vård och omsorg meddelar att de inte uppmärksammat några brister inom de områden som tillsynen omfattat. Tillsynen handlade främst om trygghet, säkerhet, trivsel samt tillgänglighet. Som årligen kollar IVO även på att verksamheten bedrivs enligt gällande tillstånd.

Det är för tillfället fullt på samtliga HVB. Vill ni ställa er klient i kö kontakta föreståndare för verksamheten - uppgifter hittar ni under kontakta oss.