IVO genomför den 20 april inspektion på Ljuskällans stödboende.

2022-06-20

Beslut mottages 7 juni där inspektionen för vård och omsorg meddelar att de inte uppmärksammat några brister inom de områden som tillsynen omfattat. Tillsynen handlade främst om trygghet, säkerhet, trivsel samt tillgänglighet. Som årligen kollar IVO även på att verksamheten bedrivs enligt gällande tillstånd.

Vi har just nu en ledig plats på HVB Lyktan, vid intresse kontakta föreståndare Nathalie på 070-911 66 74 eller Nathalie@sociallux.se