IVO genomför den 20 april inspektion på Ljuskällans stödboende.

2022-06-20

Beslut mottages 7 juni där inspektionen för vård och omsorg meddelar att de inte uppmärksammat några brister inom de områden som tillsynen omfattat. Tillsynen handlade främst om trygghet, säkerhet, trivsel samt tillgänglighet. Som årligen kollar IVO även på att verksamheten bedrivs enligt gällande tillstånd.

Just nu är alla våra HVB platser belagda - Vill ni ställa er klient i kö vänligen ring föreståndaren Zeineb på 0723-309706 eller mejla på zeineb@sociallux.se.