IVO genomför den 20 april inspektion på Ljuskällans stödboende.

2022-06-20

Beslut mottages 7 juni där inspektionen för vård och omsorg meddelar att de inte uppmärksammat några brister inom de områden som tillsynen omfattat. Tillsynen handlade främst om trygghet, säkerhet, trivsel samt tillgänglighet. Som årligen kollar IVO även på att verksamheten bedrivs enligt gällande tillstånd.

Just nu har vi en ledig plats på HVB Bryggan, vid förfrågan vänligen kontakta föreståndare Zeineb på 0723-30 97 06 eller mejla din förfrågan till Zeineb@sociallux.se