Moderna, erfarna och familjära

Vi ger aldrig upp för att du som individ ska lyckas

Rosa Bandet
Sociallux - HVB Hem - Bryggan

Boendet har fem platser och vänder sig till klienter i åldrarna 13-18 år. Vi tar emot placeringar enligt lagrum SoL och LVU.

Målet med vården är att våra klienter ska återfå sin identitet och en fungerande vardag. När klienterna är redo erbjuder vi stödboende i form av lägenheter med kopplade kvalificerade kontaktpersoner för att utslussfasen ska bli så smidig och så bra som möjligt.

Personalen som arbetar på boendet är socionomer, socialpedagoger, alkohol och drogterapeut, beteendevetare, ungdomscoacher, livscoach och behandlingsassistenter. Samtliga med flera års erfarenhet inom socialt arbete och arbete med flickor och unga kvinnor.

Du är välkommen med din förfrågan dygnet runt. Vi tar emot akutplaceringar om klienten matchar utifrån matchningsbeslut och lämplighetsbedömning.

Solmaz Tavakolikolour, Verksamhetschef

Solmaz Tavakolikolour

Verksamhetschef
0723-30 97 09 solmaz@sociallux.se
 Jour: 08-630 00 10   Kontaktpersoner