Lyktan HVB

(13-17år)

Lyktan En-till-En (HVB)

Lyktan En-till-En HVB har en plats och vänder sig till klienter i åldrarna 13 - 17 år med behov av enskild vård. Anledningen till enskild vård kan vara ett extremt utåtagerande barn som kan utgöra en risk för andra barn. Vi tar emot placeringar enligt lagrum SoL och LVU.

Vi tar emot akutplaceringar samt placering för utredning och behandling.

 

Vi som arbetar på boendet

Personalen som arbetar på boendet är socionomer, socialpedagoger, alkohol och drogterapeut, beteendevetare, ungdomscoacher, livscoach och behandlingsassistenter. Samtliga med flera års erfarenhet inom socialt arbete och arbete med flickor och unga kvinnor.

Du är välkommen med din förfrågan dygnet runt. Vi tar emot akutplaceringar om klienten matchar utifrån matchningsbeslut och lämplighetsbedömning.

Lyktan En-till-En HVB har tillstånd för HVB-hem från IVO.

Nathalie

Föreståndare HVB Lyktan, Öppenvården

070-911 66 74

nathalie@sociallux.se

Boendet är ett behandlingshem för flickor/pojkar och unga kvinnor/män som har socialt nedbrytande beteende i form av utåtagerande, de har svårt att hålla sams och hamnar lätt i konflikt. De kan dessutom ha testat droger, isolerar sig, vistas i olämpliga miljöer eller ingår i destruktiva sammanhang, samt att de vistas i olämpliga miljöer samt att skolgången och vardagens rutiner inte fungerar. Det kan även vara klienter som har denna problematik i kombination med neuropsykiatriska funktionshinder.

Bild på en kvinna sittandes i en trappa med ett nedstämt mående

Insatsen kommer att anpassas till den enskilde utifrån hens ålder, mognad och behov. Barnet är delaktig i kartläggningen och upprättande av behandlings- och genomförandeplan. Ett tydligt veckoschema upprättas för att synliggöra dagarna för den unge och på så sätt skapa trygghet och förutsägbarhet.

Målet med vården är att klienten ska vistas i verksamheten så kort tid som möjligt så att barnet kan komma in i en normaliserad vardag och fungera i grupp. Hen ska återfå sin identitet och en fungerande vardag. När klienten är redo erbjuder vi stödboende i form av lägenheter med kopplade kvalificerade kontaktpersoner, hemgång, HVB-hem eller familjehem för att utslussfasen ska bli så smidig och så bra som möjligt.

Bild på fyra ungdomar utanför ett stationshus där en vänder sig mot kameran
För tillfället har vi en ledig plats på HVB Lyktan, en ledig plats på HVB Lanternan samt en ledig plats på HVB Bryggan. Vid intresse kontakta föreståndare, uppgifter hittar ni under kontakta oss.