Vilka arbetar hos oss

Vilka arbetar hos oss

Vi är stolta över att vara en arbetsplats med 85 engagerade och kompetenta anställda som arbetar tillsammans för att främja vårt gemensamma mål. Vår personalstruktur omfattar olika roller, från chefer och samordnare till behandlare och kontaktpersoner, vilket skapar en mångfald av kunskaper och färdigheter.

Flera personer håller om varandra

Chefer och Samordnare

Vår ledningsgrupp består av erfarna chefer och samordnare som ger riktningen för vårt arbete och säkerställer en smidig och effektiv verksamhet. Deras ledarskap och strategiska tankegång utgör grunden för vårt framgångsrika arbete. De har olika utbildningsbakgrunder så som socionomer och beteendevetare.

Behandlare med Specialkompetens

Vi har kvalificerade behandlare med olika utbildningsbakgrunder, inklusive socionomer, beteendevetare, socialpedagoger och lärare. Deras breda kompetens skapar en individanpassad behandlingsmiljö.

Specialistkunskap inom KBT, MI, ART och 12-stegsprogrammet

Vårt team inkluderar specialister med avancerad kunskap inom Kognitiv Beteendeterapi (KBT), Motiverande Samtal (MI) Aggression Replacement Training (ART)och 12-stegsprogrammet. Deras specialistkunskap bidrar till att skräddarsy behandlingsmetoder som effektivt möter individuella behov och mål.

Behandlingsassistenter och Undersköterskor

Vår personal inkluderar även behandlingsassistenter och undersköterskor, som spelar en nyckelroll i att stödja och ge omsorg till våra klienter. Deras omsorg och dedikation skapar en trygg och stödjande miljö för våra klienter.

Mångfald och språkrikedom

Vi värdesätter och främjar mångfald genom att ha en personalstyrka som representerar olika bakgrunder och innehar många olika språkkunskaper, vilket skapar en inkluderande och kulturellt rik miljö.

Tillsammans utgör vårt mångsidiga och professionella team grunden för vårt arbete och vår strävan att göra skillnad i människors liv.

Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna.

Sociallux startar 21 maj 2024 HVB Lanternan en till en - ålder 8 till 15år med socialt nedbrytande beteende! Är ni intresserade kontakta föreståndare Julia på 072-330 97 11.