Moderna, erfarna och familjära

Vi ger aldrig upp för att du som individ ska lyckas

Rosa Bandet
Närbild på en vuxen man och ett barn som tittar på en mobilskärm

Nyckeln till en bestående positiv förändring hos klienten är relationsskapandet. I det ingår bemötande, tålamod och samarbete med klienten och dess nätverk. Dessa är faktorer för ett framgångsrikt arbete. Sociallux jobbar alltid utifrån fyra mål:

  1. Öka graden av funktionella och önskvärda beteende.
  2. Öka graden av funktionell kommunikation och relation inom familjen.
  3. Öka graden av närvaro i skola eller annan sysselsättning
  4. Undvika placering på institution.

Förfrågningar kring öppenvård

072 - 330 97 06 eller 072 - 330 97 00

 Jour: 08-630 00 10   Kontaktpersoner