Öppenvård

Sociallux öppenvård Balansen har ramavtal med kommuner i Stockholms län. Vanliga insatser inom öppenvården är att bryta riskbeteenden och socialt nedbrytande beteenden. Insatserna kan bl.a. bestå i att klienten får en kontaktperson eller att hela klientens familj genomgår familjebehandling.

Sociallux förespråkar ofta att dessa ärenden tillsätts med en kvalificerad kontaktperson som samverkar med vårdnadshavare och skola – arbetet börjar oftast i hemmet så att förtroende skapas från grunden och att på så sätt ”arbeta ut” klienten. Självklart lyssnar vi på Era erfarenheter av klienten och skräddarsyr lösningen utefter ert önskemål. Vi har genom åren haft stor framgång i att motivera klienter till både skola, fysisk aktivitet och socialt umgänge.

Nathalie

Verksamhetschef öppenvård och stödboende

070-911 66 74

nathalie@sociallux.se

Mor och dotter som kramas

Hur arbetar vi?

Klienterna är oftast barn och unga men i vissa fall vuxna. Vi har olika behandlingsformer som riktar sig in på klienter med problematik:

  • Hemmasittare
  • Diagnoser inom NPS och ADHD
  • Ätstörningar
  • Hedersrelaterad problematik
  • Riskbruk
  • Normbrytande beteende
  • Kriminalitet
  • Bibehålla sysselsättning
Närbild på en vuxen man och ett barn som tittar på en mobilskärm

Nyckeln till en bestående positiv förändring hos klienten är relationsskapandet. I det ingår bemötande, tålamod och samarbete med klienten och dess nätverk. Dessa är faktorer för ett framgångsrikt arbete. Sociallux jobbar alltid utifrån fyra mål:


1. Öka graden av funktionella och önskvärda beteende.

2. Öka graden av funktionell kommunikation och relation inom familjen.

3. Öka graden av närvaro i skola eller annan sysselsättning.

4. Undvika placering på institution.

Vi har just nu lediga platser på HVB Bryggan och HVB Lugnet - HVB Lyktan är fullsatt. Vill ni ställa er klient i kö kontakta föreståndare för verksamheten - uppgifter hittar ni under kontakta oss.