Stöd- och träningsboende

Ljuskällans stödboende tar emot klienter från 16 år till och med 20 år.

Målgrupp för stödboendet kan vara:

  • Barn och unga som har kommit som ensamkommande barn till Sverige.
  • Barn och unga som tidigare varit placerade för social problematik.
  • Barn och unga som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt i en otillfredsställande hemsituation.

Nesrin

Föreståndare Stödboende, Jour & Familj

0723-30 97 00

nesrin@sociallux.se

Julia

Verksamhetschef Stödboende

072-330 97 11

julia@sociallux.se

Bild på två personer som hänger upp en tavla ovanför en soffa i ett vardagsrum

Stödboendet lämpar sig väl för de klienter som kommit en bit på vägen och bedöms vara flygfärdiga. Då är eget boende ett steg i rätt riktning. En av de delar som motiverar, som sätter igång en förändring och som skapar förutsättningar för att lyckas är möjligheten och kunskapen kring att bo själv. Vi erbjuder en egen möblerad lägenhet. För oss är detta steg viktigt då ungdomarna behöver upptäcka vuxenlivet, hitta sin identitet och få sin självkänsla tillbaka. Varje ungdom tilldelas en kvalificerad kontaktperson och uppdraget skräddarsys tillsammans med ansvarig socialsekreterare.

Kontaktpersonen vägleder ungdomen inom skola, inköp, betalning av räkningar, sjukvårdskontakter, myndighetskontakt och andra viktiga delar för att sakta släppa taget och låta ungdomen ta eget ansvar och på så sätt växa. Vi arbetar med ADL och sysselsättning i form av skola eller jobb/praktik och har en dygnet runt jour för våra klienter.

Sociallux har tillstånd från IVO för att bedriva stödboende.

Vi har just nu lediga platser på HVB Bryggan och HVB Lyktan - HVB Lugnet är fullsatt. Vill ni ställa er klient i kö kontakta föreståndare för verksamheten - uppgifter hittar ni under fliken kontakta oss.