Lanternan HVB

(8-15år)

Lanternan En-till-En (HVB)

Lanternan En-till-En HVB har en plats och vänder sig till klienter i åldrarna 8 - 15 år med behov av enskild vård. Anledningen till enskild vård är socialt nedbrytande beteende; den unge kan t.ex. begått enstaka brott, vistas i olämpliga miljöer, uppträda aggressivt, utagerande, hotfullt eller våldsamt. Verksamheten tar ej emot barn med missbruksproblematik. Vi tar emot placeringar enligt lagrum SoL och LVU. Vi tar emot akutplaceringar samt placering för utredning och behandling.

Vi som arbetar på boendet

Personalen som arbetar på boendet är socionomer, socialpedagoger, beteendevetare, ungdomscoacher, livscoach och behandlingsassistenter. Samtliga med flera års erfarenhet inom socialt arbete och arbete med barn och unga.

Du är välkommen med din förfrågan dygnet runt. Vi tar emot akutplaceringar om klienten matchar utifrån matchningsbeslut och lämplighetsbedömning.

Lanternan En-till-En HVB har tillstånd för HVB-hem från IVO.

Julia

Föreståndare HVB Lanternan

0723-30 97 11

julia@sociallux.se

Boendet är ett behandlingshem för flickor/pojkar och unga kvinnor/män som har socialt nedbrytande beteende i form av utåtagerande, de har svårt att hålla sams och hamnar lätt i konflikt. De kan dessutom ha testat droger, isolerar sig, vistas i olämpliga miljöer eller ingår i destruktiva sammanhang, samt att de vistas i olämpliga miljöer samt att skolgången och vardagens rutiner inte fungerar. Det kan även vara klienter som har denna problematik i kombination med neuropsykiatriska funktionshinder.

Bild på en kvinna sittandes i en trappa med ett nedstämt mående

Insatsen kommer att anpassas till den enskilde utifrån hens ålder, mognad och behov. Barnet är delaktig i kartläggningen och upprättande av behandlings- och genomförandeplan. Ett tydligt veckoschema upprättas för att synliggöra dagarna för den unge och på så sätt skapa trygghet och förutsägbarhet.

Målet med vården är att klienten ska vistas i verksamheten så kort tid som möjligt så att barnet kan komma in i en normaliserad vardag och fungera i grupp. Hen ska återfå sin identitet och en fungerande vardag. När klienten är redo erbjuder vi stödboende i form av lägenheter med kopplade kvalificerade kontaktpersoner, hemgång, HVB-hem eller familjehem för att utslussfasen ska bli så smidig och så bra som möjligt.

Bild på fyra ungdomar utanför ett stationshus där en vänder sig mot kameran
Sociallux startar 21 maj 2024 HVB Lanternan en till en - ålder 8 till 15år med socialt nedbrytande beteende! Är ni intresserade kontakta föreståndare Julia på 072-330 97 11.