Moderna, erfarna och familjära

Vi ger aldrig upp för att du som individ ska lyckas

Rosa Bandet
Sociallux - HVB Hem - Lugnet

Boendet har fem platser och vänder sig till klienter i åldrarna 13-18 år. Boendet är beläget i Knivsta kommun. Vi tar emot placeringar enligt lagrum SoL och LVU.

Målet med vården är att våra klienter ska återfå sin identitet och en fungerande vardag. När klienterna är redo erbjuder vi stödboende i form av lägenheter med kopplade kvalificerade kontaktpersoner för att utslussfasen ska bli så smidig och så bra som möjligt.

Personalen som arbetar på boendet är socionomer, socialpedagoger, alkohol- och drogterapeuter, beteendevetare, ungdomscoacher, livscoach och behandlingsassistenter. Samtliga med flera års erfarenhet inom socialt arbete och målgruppen.

Du är välkommen med din förfrågan dygnet runt. Vi tar emot akutplaceringar om klienten matchar utifrån matchningsbeslut och lämplighetsbedömning.

Lugnet HVB har tillstånd för HVB-hem från IVO.

Marigona Dauti, T.f Verksamhetschef, HVB Lugnet

Marigona Dauti

T.f Verksamhetschef
072-330 97 08 marigona@sociallux.se
 Jour: 08-630 00 10   Kontaktpersoner