Lugnet HVB

(13-18år)

Lugnet (HVB)

Lugnet HVB är ett behandlingshem för pojkar/flickor med psykosocial problematik och normbrytande beteende som innefattar sexuellt utåtagerande beteende. Det kan även vara klienter som har denna problematik i kombination med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi tar emot akutplaceringar samt placering för utredning och behandling. Vi samarbetar med psykolog och kan erbjuda en NPS utredning som tar ca 8 veckor.

 

Vi som arbetar på boendet

Personalen som arbetar på boendet är socionomer, socialpedagoger, alkohol- och drogterapeuter, beteendevetare, ungdomscoacher, livscoach och behandlingsassistenter. Samtliga med flera års erfarenhet inom socialt arbete och målgruppen.

Du är välkommen med din förfrågan dygnet runt. Vi tar emot akutplaceringar om klienten matchar utifrån matchningsbeslut och lämplighetsbedömning.

Lugnet HVB har tillstånd för HVB-hem från IVO.

Marigona

Verksamhetschef HVB-hemmet Lugnet & Bryggan

072-330 97 08

marigona@sociallux.se

Boendet har fem platser och vänder sig till klienter i åldrarna 13-18 år. Boendet är beläget i Knivsta kommun. Vi tar emot placeringar enligt lagrum SoL och LVU.

Målet med vården är att våra klienter ska återfå sin identitet och en fungerande vardag. När klienterna är redo erbjuder vi stödboende i form av lägenheter med kopplade kvalificerade kontaktpersoner för att utslussfasen ska bli så smidig och så bra som möjligt.

Vardagsrummet på Sociallux - HVB Hem - Lugnet
Sociallux startar 21 maj 2024 HVB Lanternan en till en - ålder 8 till 15år med socialt nedbrytande beteende! Är ni intresserade kontakta föreståndare Julia på 072-330 97 11.