Jour- och familjehemsvård

Är du intresserad av att bli jour och/eller familjehem?

Skicka en intresseanmälan.

 

För Sociallux är jour- och familjehemmens kompetens avgörande vid matchning med barn och ungdomar. Vi strävar efter att ha ett bra samarbete med socialtjänsten och familjehemmet med barnet som största fokus.

  • Via oss får familjerna stöttning, hembesök, vägledning och handledning med utgångspunkt från Socialstyrelsens riktlinjer.
  • Vi jobbar i nära samarbete med våra familjehem, allt i syfte att skapa en trygg och bra miljö för det placerade barnet. Barnets perspektiv är alltid centralt i bedömningarna vi gör och besluten vi fattar.
  • Vi gör ett noggrant urval när vi rekryterar familjer. Alla familjer utreds av två familjekonsulenter som är socionomer eller beteendevetare. I första hand samarbetar vi med erfarna familjer men vi utreder även nya familjer. De ska ha goda referenser från före detta placerande kommun och gärna godkända i nämnd!

Nesrin

Föreståndare Stödboende, Jour & Familj

0723-30 97 00

nesrin@sociallux.se

Bild på en vuxen manlig person som hjälper en tonårskille med läxor i köksmiljö
  • Vi arbetar även med förstärkta jour- och familjehem, skyddsplaceringar och kontaktfamiljer.
  • Vi tar emot placeringar från 0 år och har stor erfarenhet och kompetens kring spädbarnsplaceringar.
  • Sociallux har flera ramavtal kring jour- och familjehem.
  • Vi har jour dygnet runt.
  • Vi kan erbjuda kontaktperson med erfarenhet för att möta barn/ungdomens behov.
  • Grupphandledning samt vid behov individuell extern handledning

Vi behöver nya jourhem!

Sociallux söker just nu familjer som vill jobba som jourhem i Stockholms län.

Familjekonsulenten är med på uppföljningsmöten tillsammans med socialtjänsten och behjälplig med formulerandet av genomförandeplanen om det önskas. Vi stöttar upp vid umgängen om det önskas och har fortlöpande kontakt med socialsekreterare. Sociallux har tillstånd från IVO för att bedriva konsulentstödd familjehemsvård.

HVB Lyktan, HVB Bryggan och HVB Lugnet är för närvarande fullsatta. Vill ni ställa er klient i kö kontakta föreståndare för verksamheten - uppgifter hittar ni under kontakta oss.