Moderna, erfarna och familjära

Vi ger aldrig upp för att du som individ ska lyckas

Rosa Bandet
Bild på en vuxen manlig person som hjälper en tonårskille med läxor i köksmiljö

Våra familjekonsulenter stödjer och vägleder våra familjer genom hembesök och telefonsamtal. För stöd utanför kontorstid finns det alltid en familjekonsulent tillgänglig dygnet runt via vår jour. Detta kompletteras med grupphandledning för alla våra familjer av en extern handledare. Under Corona-tider erbjuder vi individuell och grupphandledning via digitala medier.

Vi jobbar nära våra familjer för att de ska få vägledning i sitt arbete. Vi handleder i frågor som umgänge, beteende och anknytning. För oss är det viktigt att skapa relation till våra familjer så att de är trygga i sitt viktiga uppdrag.

Familjekonsulenten är med på uppföljningsmöten tillsammans med socialtjänsten och behjälplig med formulerandet av genomförandeplanen om det önskas. Vi stöttar upp vid umgängen om det önskas och har fortlöpande kontakt med socialsekreterare.

Sociallux har tillstånd från IVO för att bedriva konsulentstödd familjehemsvård.

Vi behöver nya jourhem!

Sociallux söker just nu familjer som vill jobba som jourhem i Stockholms län.

Kontakta oss via info@sociallux.se vid intresse.

Nesrin Taher, Verksamhetschef, Stöd- och träningsboende

Nesrin Taher

Föreståndare
0723-30 97 00 nesrin.taher@sociallux.se
 Jour: 08-630 00 10   Kontaktpersoner