Kvalitetssäkring och Ledningssystem

Kvalitetssäkring och ledningssystem

Vi på Sociallux är engagerade i att erbjuda högkvalitativa sociala tjänster för barn och unga genom vår dedikation till kvalitetssäkring och ett robust ledningssystem för kvalitet. Vår organisation strävar efter att skapa och upprätthålla en trygg och stödjande miljö där varje individ kan utvecklas och uppnå sitt fulla potential.

Personer firar efter en fotbollsmatch

Kvalitetssäkring

Vi har etablerat stringent kvalitetssäkring som en grundläggande princip för vårt arbete i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:9). Genom regelbundna utvärderingar, granskningar och interna processer strävar vi efter att säkerställa att våra sociala tjänster är i överensstämmelse med högsta kvalitetsstandarder och följer tillämplig lagstiftning. Vi arbetar kontinuerligt med att identifiera förbättringsområden och implementera åtgärder för att säkerställa en konstant förbättring av våra tjänster.

Ledningssystem för Kvalitet

Vårt ledningssystem för kvalitet är utformat för att skapa en strukturerad och effektiv organisation i enlighet med SOSFS 2011:9. Genom tydliga arbetsprocesser, dokumenterade rutiner och en stark ledning skapar vi en stabil grund för att upprätthålla hög kvalitet i vårt omsorgsboende. Vi strävar efter att involvera och engagera vår personal i kontinuerliga förbättringsinitiativ och säkerställa att alla är medvetna om och följer de högt ställda krav som vi har satt för vårt arbete.

På Sociallux åtager vi oss att erbjuda en omsorgsfull och professionell miljö för barn och unga. Genom vårt fokus på kvalitetssäkring och ledningssystem för kvalitet strävar vi efter att vara en pålitlig och ansvarsfull aktör inom sociala tjänster.

För tillfället har vi en ledig plats på HVB Lyktan, en ledig plats på HVB Lanternan samt en ledig plats på HVB Bryggan. Vid intresse kontakta föreståndare, uppgifter hittar ni under kontakta oss.