Moderna, erfarna och familjära

Vi ger aldrig upp för att du som individ ska lyckas

Två kvinnor sittandes ute i naturen och som tittar leendes mot varandra

Sociallux består av en bred arbetsgrupp. Vi som arbetar är socionomer, beteendevetare, socialpedagoger, psykologer, behandlingsassistenter, ungdomscoacher och lärare. Många i arbetsgruppen är vidareutbildade inom KBT, MI, BBIC, DBT, Patriark, ART, autismspektrum, ätstörningar, hot och våld, konflikthantering, drog- och alkoholanvänding, 12-stegs modellen, HAP, återfallsprevention etc.

Vi har en stor språkkompetens på bolaget bl a engelska, arabiska, kurdiska, filipino, persiska, rumänska, albanska, bosniska, serbiska, tigrinja, wolof, somaliska m fl. vi är närmare 50 personer som arbetar heltid och deltid. Vi är sex chefer varav tre är föreståndare och fyra samordnare.

 Jour: 08-630 00 10   Kontaktpersoner