Moderna, erfarna och familjära

Vi ger aldrig upp för att du som individ ska lyckas

Rosa Bandet
Två kvinnor sittandes ute i naturen och som tittar leendes mot varandra

En av Sociallux främsta styrkor är vår personal med sin helt unika kompetens. I vår stora arbetsgrupp, där uppemot 50 personer ingår, arbetar socionomer, beteendevetare, socialpedagoger, psykologer, behandlingsassistenter, ungdomscoacher och lärare. Många i arbetsgruppen är vidareutbildade inom KBT, MI, BBIC, DBT, Patriark, ART, autismspektrum, ätstörningar, hot och våld, konflikthantering, drog- och alkoholavvänjning, 12-stegs modellen, HAP, återfallsprevention mm.

Då vi strävar efter en personalgrupp som ska spegla samhällets mångsidiga etnicitet är självklart språkkompetensen på bolaget stor. Språk som talas är engelska, arabiska, kurdiska, norska, filipino, persiska, rumänska, albanska, bosniska, serbiska, tigrinja, wolof, somaliska m fl.

 Jour: 08-630 00 10   Kontaktpersoner