Om Sociallux

Sociallux arbetar utifrån ett lösningsfokuserat arbetssätt och vi erbjuder en helhetslösning som möter kunden och klientens behov.

Vi ska vara ledande i branschen med högkvalitativa och flexibla lösningar som utförs av engagerad och kompetent personal. Ett viktigt mål är att alltid möta förfrågningar skyndsamt och att erbjuda flexibla lösningar.

  • Vi vill uppnå att Sociallux möter uppdragsgivarens behov av tjänst mycket skyndsamt och att Sociallux är en flexibel och proaktiv samarbetspartner.
  • Vi vill uppnå att alltid ha kompetenta och erfarna uppdragstagare för de klientuppdrag vi tar emot - vare sig det gäller ett kvalificerat kontaktmannaskap eller ett jourhem.
  • Vi vill uppnå att vara det självklara valet för kunder med höga kvalitetskrav. Vi arbetar kontinuerligt och systematiskt genom våra kvalitetsledningssystem för våra olika verksamheter.

En av Sociallux främsta styrkor är vår personal med sin helt unika kompetens. Vi har flera tjänster som vi erbjuder. Om ni går in på fliken Våra tjänster får ni information om målgrupp, antal platser och arbetssätt. I vår stora arbetsgrupp, där uppemot 85 personer ingår, arbetar socionomer, beteendevetare, socialpedagoger, psykologer, behandlingsassistenter, ungdomscoacher och lärare. Många i arbetsgruppen är vidareutbildade inom KBT, MI, BBIC, DBT, Patriark, ART, autismspektrum, ätstörningar, hot och våld, konflikthantering, drog- och alkoholavvänjning, 12-stegs modellen, HAP, återfallsprevention mm.

Då vi strävar efter en personalgrupp som ska spegla samhällets mångsidiga etnicitet är självklart språkkompetensen på bolaget stor. Språk som talas är engelska, arabiska, kurdiska, norska, filipino, persiska, rumänska, albanska, bosniska, serbiska, tigrinja, wolof, somaliska m. fl.

Två kvinnor sittandes ute i naturen och som tittar leendes mot varandra
Sociallux startar 21 maj 2024 HVB Lanternan en till en - ålder 8 till 15år med socialt nedbrytande beteende! Är ni intresserade kontakta föreståndare Julia på 072-330 97 11.