Moderna, erfarna och familjära

Vi ger aldrig upp för att du som individ ska lyckas

Två kvinnor sittandes ute i naturen och som tittar leendes mot varandra

Vi på Sociallux arbetar utifrån ett lösningsfokuserat arbetssätt och erbjuder en heltäckande helhetslösning utifrån kundens och klientens behov. Vårt mål är att uppdragsgivaren ska kunna få sitt behov tillgodosett mycket skyndsamt och vi är flexibla i alla våra lösningar. För Socialtjänsten är vårt mål att alltid ha kompetenta och erfarna uppdragstagare för de uppdrag vi får - vare sig det gäller ett kvalificerat kontaktmannaskap eller ett jourhem. Vårt mål är att ge en kvalitativ helhetslösning för att underlätta för uppdragsgivaren!

Sociallux målsättning är att vara det självklara valet för kunder med höga kvalitetskrav. Därför arbetar vi kontinuerligt och systematiskt genom våra kvalitetsledningssystem för våra olika verksamheter.

 Jour: 08-630 00 10   Kontaktpersoner