Om Sociallux

Sociallux arbetar utifrån ett lösningsfokuserat arbetssätt och vi erbjuder en helhetslösning som möter kunden och klientens behov.

Vi ska vara ledande i branschen med högkvalitativa och flexibla lösningar som utförs av engagerad och kompetent personal. Ett viktigt mål är att alltid möta förfrågningar skyndsamt och att erbjuda flexibla lösningar.

  • Vi vill uppnå att Sociallux möter uppdragsgivarens behov av tjänst mycket skyndsamt och att Sociallux är en flexibel och proaktiv samarbetspartner.
  • Vi vill uppnå att alltid ha kompetenta och erfarna uppdragstagare för de klientuppdrag vi tar emot - vare sig det gäller ett kvalificerat kontaktmannaskap eller ett jourhem.
  • Vi vill uppnå att vara det självklara valet för kunder med höga kvalitetskrav. Vi arbetar kontinuerligt och systematiskt genom våra kvalitetsledningssystem för våra olika verksamheter.
Två kvinnor sittandes ute i naturen och som tittar leendes mot varandra

En av Sociallux främsta styrkor är vår personal med sin helt unika kompetens. I vår stora arbetsgrupp, där uppemot 50 personer ingår, arbetar socionomer, beteendevetare, socialpedagoger, psykologer, behandlingsassistenter, ungdomscoacher och lärare. Många i arbetsgruppen är vidareutbildade inom KBT, MI, BBIC, DBT, Patriark, ART, autismspektrum, ätstörningar, hot och våld, konflikthantering, drog- och alkoholavvänjning, 12-stegs modellen, HAP, återfallsprevention mm.

Då vi strävar efter en personalgrupp som ska spegla samhällets mångsidiga etnicitet är självklart språkkompetensen på bolaget stor. Språk som talas är engelska, arabiska, kurdiska, norska, filipino, persiska, rumänska, albanska, bosniska, serbiska, tigrinja, wolof, somaliska m. fl.

Det är för tillfället fullt på samtliga HVB. Vill ni ställa er klient i kö kontakta föreståndare för verksamheten - uppgifter hittar ni under kontakta oss.