Sociallux öppnar nytt HVB-hem: Lanternan En-till-En

2024-05-21

Vi är glada att meddela att Sociallux idag öppnar sitt nya HVB-hem, Lanternan En-till-En. Lanternan En-till-En erbjuder enskild vård och stöd för barn och unga, i åldrarna 8 till och med 15 år med socialt nedbrytande beteende. Vår målgrupp inkluderar barn som kan ha begått enstaka brott, vistas i olämpliga miljöer, uppträder aggressivt, utagerande, hotfullt eller våldsamt. Verksamheten tar ej emot barn med missbruksproblematik.

HVB-hemmet bedriver enskild vård och omsorg och består av fem olika enheter. Lanternan En-till-En strävar efter att skapa en trygg och stödjande miljö där varje barn och ungdom kan utvecklas i sin egen takt. Vårt engagerade team av erfaren personal arbetar nära med varje barn och ungdom för att säkerställa att deras unika behov möts och att de får den omsorg de förtjänar och behöver.

Sociallux ser fram emot att välkomna våra första barn och ungdomar till Lanternan En-till-En och fortsätta vårt uppdrag att tillhandahålla högkvalitativ vård och stöd.

För mer information, vänligen kontakta föreståndare Julia på tel 072-330 97 11.

En dörr på ett hus
Sociallux startar 21 maj 2024 HVB Lanternan en till en - ålder 8 till 15år med socialt nedbrytande beteende! Är ni intresserade kontakta föreståndare Julia på 072-330 97 11.