Utbildning

Kurserna på Sociallux vilar på en pedagogisk modell som kombinerar teoretiska och praktiska genomgångar med färdighetsträning. Syftet är att kursdeltagarna skall utveckla en integrerad kunskap där det praktiska arbetet kopplad till teoretiska begrepp.

Motiverande samtal

Innehåll:

 • Historik, teori och forskning
 • Andan i motiverande samtal
 • Motivation, ambivalens och diskrepans
 • 4 principer - empati, diskrepans, rulla med motstånd och kompetens
 • Reflektivt lyssnande
 • BÖRS (bekräfta, öppna frågor, reflektivt lyssnande, summera)
 • Framkalla och förstärka förändringsprat, DARN-CAT
 • Behandlarrollen och behandlarfällor
 • Motståendbeteende och hur man svarar på motstånd
 • Samtalsverktyg och strategier
 • Praktiska övningar och rollspel

 

Kognitiv beteendeterapi

Innehåll:

 • Genomgång grundläggande teoretiska begrepp i KBT
 • Genomgång faser i samtal
 • Presentation/ Grounding
 • Probleminventering/ problemformulering
 • Bedömning och konceptualisering
 • Definition mål(en) för fortsatt intervention
 • Intervention för att skapa förändringar (påverkan kedja tankar-känslor-handlingar, schemateori).
 • Situation/konkretisering/schemateori som verktyg
 • Beteendeaktivering
 • Sokratiska frågor
 • Hemuppgifter

 

ART - Aggressive replacement training

Utbildningsmoment:

 • Introduktion av ART, dess metod och teori
 • Social färdighetsträning - Introduktion & tillämpning
 • Motivation och motstånd i gruppen
 • Känslokontrollträning – Introduktion, rollspel och lektionsupplägg
 • Teori kring moral och etik
 • Moralträning - Introduktion & tillämpning
 • Att planera en kurs, praktisk tillämpning och rekommendationer
 • Att arbeta med föräldrar, nätverk, enskilt och familjer med ART
 • Värdefulla verktyg i arbetet med enskilda och familjer.
Det är för tillfället fullt på samtliga HVB. Vill ni ställa er klient i kö kontakta föreståndare för verksamheten - uppgifter hittar ni under kontakta oss.