Sociallux hade tillsyn av IVO den 15 december 2021 på Ljuskällans stödboende

2021-12-15

Inspektionen för vård och omsorg har haft tillsyn på Ljuskällans stödboende den 15 december 2021. IVO bedömer att verksamheten har arbetssätt och förutsättningar som skapar förutsättningar för att ungdomarna får sina behov av trygghet och säkerhet tillgodosedda i boendet och får en meningsfull vård. Beslutet daterat 21 december 2021 är att IVO avslutar ärendet då inga brister uppmärksammats.

Vi har just nu lediga platser på HVB Bryggan och HVB Lugnet - HVB Lyktan är fullsatt. Vill ni ställa er klient i kö kontakta föreståndare för verksamheten - uppgifter hittar ni under kontakta oss.