Moderna, erfarna och familjära

Vi ger aldrig upp för att du som individ ska lyckas

Rosa Bandet
Bild på en vuxen kvinna och ett litet barn som kramas

Personalen arbetar utifrån ett miljöterapeutiskt perspektiv, vilket innebär att bemötandet och krisbearbetningen är situationsstyrd. Personalen arbetar även psykoedukativt, vilket innebär att vi vill att kvinnor ska få veta grundläggande fakta kring vad de går igenom. Således diskuteras våldets normaliseringsprocess isolering och internalisering som vanligt förekommande i relationer med våldsinslag. I krisbearbetningen finns även utrymme för möjlighet att reflektera kring olika möjliga vägar ur in situation och framåt i tiden.

Bild på en vuxen kvinna som hjälper en ugn tjej med sina läxor vid middagsbordet

Vi arbetar även med att få placerade kvinnor att fokusera på sina barns behov. Vi arbetar vid behov med mamma-barn relationen och brister i anknytningen dem emellan. Placerade barn får hjälp att bearbeta sina upplevelser via Trappan, en samtalsmodell för att ge krisstöd för barn som bevittnat våld.

För de barn som inte är placerade under tillräckligt lång tid för att kunna erbjudas Trappan erbjuds Trappan-inspirerande stödsamtal. I dessa samtal fokuserar vi på att avlasta barnen från eventuella skuldkänslor och försöker att svara på de funderingar barnen har kring vad som hänt hemma. Samtalen fokuserar vanliga reaktioner och känslor som barn kan ha..

 Jour: 08-630 00 10   Kontaktpersoner