Skyddat boende

Sociallux välkomnar kvinnor och medföljande barn i behov av skydd mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

Vi arbetar på uppdrag av socialtjänst samt Migrationsverket och har som mål att ge våldsutsatta kvinnor och deras barn skydd och professionell krisbearbetning. Verksamheten arbetar utifrån ledordet professionalitet.

Personalstyrkan på Sociallux har en gedigen erfarenhet av att möta våldsutsatta kvinnor och barn och består av socionomer, socialpedagoger, beteendevetare och behandlingsassistenter med en mängd språkerfarenheter.

På uppdrag gör vi riskbedömningar i PATRIARK och FREDA och kan därtill göra utredningar om det önskas. Vi har personal dygnet runt.

Vår målsättning är att ge såväl kvinnor som barn en möjlighet att hitta ett nytt sätt att leva sitt liv på efter separationen från en destruktiv parrelation. Vid placering erbjuds man en lägenhet som är fullt möblerad.

Bild på en vuxen kvinna och ett litet barn som kramas

Personalen arbetar utifrån ett miljöterapeutiskt perspektiv, vilket innebär att bemötandet och krisbearbetningen är situationsstyrd. Personalen arbetar även psykoedukativt, vilket innebär att vi vill att kvinnor ska få veta grundläggande fakta kring vad de går igenom. Således diskuteras våldets normaliseringsprocess isolering och internalisering som vanligt förekommande i relationer med våldsinslag. I krisbearbetningen finns även utrymme för möjlighet att reflektera kring olika möjliga vägar ur in situation och framåt i tiden.

Bild på en vuxen kvinna som hjälper en ugn tjej med sina läxor vid middagsbordet

Vi arbetar även med att få placerade kvinnor att fokusera på sina barns behov. Vi arbetar vid behov med mamma-barn relationen och brister i anknytningen dem emellan. Placerade barn får hjälp att bearbeta sina upplevelser via Trappan, en samtalsmodell för att ge krisstöd för barn som bevittnat våld.

För de barn som inte är placerade under tillräckligt lång tid för att kunna erbjudas Trappan erbjuds Trappan-inspirerande stödsamtal. I dessa samtal fokuserar vi på att avlasta barnen från eventuella skuldkänslor och försöker att svara på de funderingar barnen har kring vad som hänt hemma. Samtalen fokuserar vanliga reaktioner och känslor som barn kan ha.

Vi har just nu lediga platser på HVB Bryggan och HVB Lyktan - HVB Lugnet är fullsatt. Vill ni ställa er klient i kö kontakta föreståndare för verksamheten - uppgifter hittar ni under fliken kontakta oss.