Moderna, erfarna och familjära

Vi ger aldrig upp för att du som individ ska lyckas

Rosa Bandet

Ny rekrytering!

2019-12-06

För att effektivisera vårt arbete har vi nu rekryterat en ny medarbetare med lång erfarenhet av att vara föreståndare. Hon har även en bakgrund inom HVB, Migrationsverket och socialtjänst. Hon inleder sitt arbete som familjekonsulent och kommer senare i vår övergå till placeringsansvarig på Sociallux. Vår nya kollega börjar den 20 januari 2020.

 Jour: 08-630 00 10   Kontaktpersoner