Moderna, erfarna och familjära

Vi ger aldrig upp för att du som individ ska lyckas

Rosa Bandet

Tre stora ramavtal inom jourhem, hvb, stödboende och öppenvård!

2019-10-18

Idag mottog Sociallux tilldelningsbeslut som täcker alla de verksamheter vi arbetar inom. Detta är vi mycket glada för då det täcker en stor del av det område vi är verksamma i. När avtalsspärren löpt ut uppdaterar vi er med mer ingående information.

 Jour: 08-630 00 10   Kontaktpersoner