Sociallux tilldelas ramavtal kring HVB

2019-05-24

Sociallux tecknar ramavtal med tre kommuner kring HVB utredning samt HVB behandling.

Just nu har vi en ledig plats på HVB Lyktan - kontakta Nathalie på 070-911 66 74 vid förfrågan.