Moderna, erfarna och familjära

Vi ger aldrig upp för att du som individ ska lyckas

Rosa Bandet

Sociallux tilldelas ramavtal kring HVB

2019-05-24

Sociallux tecknar ramavtal med tre kommuner kring HVB utredning samt HVB behandling.

 Jour: 08-630 00 10   Kontaktpersoner