Moderna, erfarna och familjära

Vi ger aldrig upp för att du som individ ska lyckas

Rosa Bandet

Vi rockar strumporna på Sociallux idag!

2019-03-21

Idag rockar vi strumporna på Sociallux. Detta görs alltid den 21/3 eftersom vi vill vara med och uppmärksamma den Internationella Downs syndromdagen.

 Jour: 08-630 00 10   Kontaktpersoner