Moderna, erfarna och familjära

Vi ger aldrig upp för att du som individ ska lyckas

Rosa Bandet

Projekt LIVSKUNSKAP!

2019-03-08

Idag inleddes tema 2 - Arbete & CV i projektet Livskunskap. Projektet riktar sig främst till klienter som bor på stödboende men även klienter inom familjehemsvården och öppenvården är aktuella ibland. Vi erbjuder projektet både för de inom vår egen regi men möjligheten finns även för de inom kommunens regi. Det är ett projekt med olika teman varje månad, två träffar med en teoretisk och praktisk del. I januari var det fokus på hälsa, då höll vår hälsopedagog i den teoretiska delen kring bl a kost och träning. Det praktiska tillfället besökte deltagarna ett gym där de har möjlighet att testa på i två veckor. Projektet löper på hela terminen och en ny omgång körs i höst.

 Jour: 08-630 00 10   Kontaktpersoner