Moderna, erfarna och familjära

Vi ger aldrig upp för att du som individ ska lyckas

Rosa Bandet

Vi söker mer personal!

2019-02-25

Kontaktpersoner sökes för barn och unga 0-20 år inom öppenvården. Problematiken hos ungdomarna kan vara social problematik i kombination med neuropsykiatriska och/eller psykiska störningar, missbruksproblematik och/eller kriminellt beteende eller annat socialt nedbrytande beteende.Insatsen ges utifrån en bestämd vårdplan. Därefter bestäms omfattning på uppdraget. Uppdragen är belägna i Solna, Sundbyberg, Sollentuna, Vaxholm, Täby, Lidingö och Danderyd.

  • Rent misstankeregister och brottsregister är ett krav.
  • Erfarenhet inom socialt arbete är ett krav.
  • Utbildning kan i vissa uppdrag vara ett krav.
 Jour: 08-630 00 10   Kontaktpersoner