Moderna, erfarna och familjära

Vi ger aldrig upp för att du som individ ska lyckas

Rosa Bandet

Sociallux vinner flera ramavtal inom öppenvård!

2018-06-27

Ramavtal

Sociallux har vunnit flera avtal inom öppenvård avseende Kontaktmannaskap till unga med normbrytande beteende och riskbeteende.

 Jour: 08-630 00 10   Kontaktpersoner