Moderna, erfarna och familjära

Vi ger aldrig upp för att du som individ ska lyckas

Rosa Bandet

Familjehemsdagen Mässa

2016-10-26

Sociallux deltog på Familjehemsdagen Mässa

Vi tackar för en fantastisk dag och mässa på Familjehemsdagen anordnat av Cura institutet.

 Jour: 08-630 00 10   Kontaktpersoner