Moderna, erfarna och familjära

Vi ger aldrig upp för att du som individ ska lyckas

Rosa Bandet

Ramavtal med 46 kommuner

2020-07-24

Sociallux har nu tecknat avtal med Kommunförbundet Skåne vilket avser 46 kommuner i Skåne, Halland och Kronoberg. Vi tillhandahåller nu tjänster inom konsulentstödd jour- och familjehemsvård.

Välkomna med er förfrågan!

lanskap

 Jour: 08-630 00 10   Kontaktpersoner