Moderna, erfarna och familjära

Vi ger aldrig upp för att du som individ ska lyckas

Rosa Bandet

Sociallux i nytt samarbete!

2021-03-19

Vi är mycket glada över att ingå samarbete med Årstagård där vi stöttar deras verksamhet med bemanning av främst behandlingsassistenter.

 Jour: 08-630 00 10   Kontaktpersoner