Sociallux hade tillsyn av IVO den 3 maj 2021 på HVB Lugnet

2021-05-26

Till grund låg en enkät som IVO skickat ut där våra placerade ungdomar svarat på en rad frågor som riktade sig mot hur de trivdes i verksamheten och om de kände sig trygga. Det genomfördes också en intervju med föreståndaren för verksamheten där frågor ställdes kring tillstånd, lokaler och målgrupp. Beslutet lyder att Inspektion för vård och omsorg inte har uppmärksammat några brister inom de områden som tillsynen omfattat. Tillsynen påvisar även att våra ungdomar uppgett att de trivs och känner sig trygga i verksamheten.

Vi arbetar vidare på Sociallux för att upprätthålla högsta kvalitè i alla led av våra verksamheter!

Vi har just nu lediga platser på HVB Bryggan och HVB Lugnet - HVB Lyktan är fullsatt. Vill ni ställa er klient i kö kontakta föreståndare för verksamheten - uppgifter hittar ni under kontakta oss.