Helgkollo

Helgkollo är ett alternativ till kontaktperson eller kontaktfamilj för barn och ungdomar 8-18 år som är i behov av extra stöd. Vi har två olika åldersgrupper: 8-12 år och 13-18 år. Anledningen kan vara att man inte har så många vänner, inga fritidsaktiviteter eller speciella intressen. Det kan också vara att tillvaron är lite trasslig i skolan eller hemma.

Man träffar gruppen sex gånger per termin, fredag – söndag med övernattning. På Sociallux erbjuder vi helgkollo en till två gånger i månaden. De som deltar behöver kunna sova borta i två nätter och tycka om att vara med andra ungdomar. På helgkollo är man 6-8 deltagare och 2-3 ledare. Ungdomen får en egen kontaktperson som håller kontakt med hemmet inför varje helg, kring t ex tider, samlingsplats och annat viktigt. Det är målsmans ansvar att ungdomen blir lämnad och hämtad på samlingsplatsen.

Bild på två tjejer som har målat stora kärleksplakat utomhus

Vårt mål med helgkollo är att helgen ska ge positiva erfarenheter och bidra till att ungdomen får en stärkt självkänsla. Detta gör vi genom att låta ungdom:

  • Ta ansvar
  • Vara stolt över sina prestationer
  • Kontrollera sitt humör
  • Vara kreativ
  • Ta på sig nya uppgifter och utmaningar i grupp
  • Hantera både positiva och negativa känslor
  • Hjälpa andra utan egen vinning
Bild på två personer som paddlar ute i solnedgången

Verksamheten bedrivs i en stuga eller på ett vandrarhem utanför Stockholm eller i Dalarna, beroende på vilken aktivitet man ska hitta på. Boendena ligger vackert vid vattnet och aktiviteterna är vanliga kolloaktiviteter som till exempel att bada, paddla kanot/kajak, fiska, åka skidor, lekar, bollspel, klättervägg, go-cart och filmvisning. Det är socialtjänsten som beslutar om insatsen helgkollo.

Det är för tillfället fullt på samtliga HVB. Vill ni ställa er klient i kö kontakta föreståndare för verksamheten - uppgifter hittar ni under kontakta oss.