Sociallux mottager beslut kring en oanmäld inspektion på HVB Bryggan den 27 april 2022

2022-10-04

Inspektionen för vård och omsorg har inte uppmärksammat några brister inom de områden som tillsynen omfattat. IVO kan konstatera att ungdomarna uppger att de får en trygg och meningsfull vård i enighet med 3 kap. 3§ socialtjänstförordningen (2001:937), SoF. De ungdomarna IVO samtalade med berättar att de trivs på boendet, känner sig trygga och får det stöd och den hjälp de behöver.

Vi har just nu en ledig plats på HVB Lyktan, vid intresse kontakta föreståndare Nathalie på 070-911 66 74 eller Nathalie@sociallux.se