Sociallux mottager beslut kring en oanmäld inspektion på HVB Bryggan den 27 april 2022

2022-10-04

Inspektionen för vård och omsorg har inte uppmärksammat några brister inom de områden som tillsynen omfattat. IVO kan konstatera att ungdomarna uppger att de får en trygg och meningsfull vård i enighet med 3 kap. 3§ socialtjänstförordningen (2001:937), SoF. De ungdomarna IVO samtalade med berättar att de trivs på boendet, känner sig trygga och får det stöd och den hjälp de behöver.

Just nu har vi en ledig plats på HVB Bryggan, vid förfrågan vänligen kontakta föreståndare Zeineb på 0723-30 97 06 eller mejla din förfrågan till Zeineb@sociallux.se