HVB-hem

Sociallux erbjuder hem för vård eller boende, HVB-hem, till barn och ungdomar som av olika anledningar behöver extra stöd och omsorg utanför familjen. Vi erbjuder behandling enligt SoL.
Insatserna kan erbjudas barn och unga från hela Sverige. På våra HVB-hem har var och en sitt eget rum och det finns också gemensamma utrymmen att umgås i.

Individuellt HVB-hem Lyktan
Ibland fungerar det inte för den unga personen att bo tillsammans med andra ungdomar. Då kan vi inom Sociallux erbjuda ett individuellt HVB-boende. Där bor den unge i egen lägenhet tillsammans med medarbetare.
Läs mer om HVB Lyktan.

Vår uppgift är att ge den vård och behandling som behövs och är beslutad om med målet att ungdomen ska få verktyg att klara av sin situation. Det kan handla om att klara av skolan och social färdighetsträning för att hantera vardagen.
Den unges behov är alltid i centrum och vi individanpassar insatsen efter den unges behov. Vi har rutiner för att bedöma om vilken av våra verksamheter som passar för den person som ska skrivas in, till exempel när det gäller arbetssätt och metoder och våra medarbetares kompetens. 
Vi arbetar alltid med vedertagna och evidensbaserade metoder t ex med MI (motiverande samtal) och lågaffektivt bemötande.

Medarbetare
Vi rekryterar omsorgsfullt och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Våra medarbetare har gymnasiekompetens eller tvåårig eftergymnasial grundläggande omsorgskompetens, flera har också högskoleutbildning. Om behandlingen kräver en viss typ av kompetens finns den alltid hos någon av våra medarbetare. Våra chefer har alltid relevant högskoleutbildning, till exempel med inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap. Alla medarbetare, inklusive chefer, lämnar regelbundet utdrag från belastningsregistret.
Vi har medarbetare på plats dygnet runt.

Skyddad boende
Vi kan också erbjuda skyddad boende för den som är utsatt hedersproblematik och hedersrelaterat hot och våld eller av andra skäl är i behov av skydd. Läs mer om våra skyddade boenden.