Jour- och familjehem

För Sociallux är jour- och familjehemmens kompetens avgörande vid matchning med barn och ungdomar. Sociallux har flera ramavtal kring jour- och familjehem. Vi gör därför ett noggrant urval när vi rekryterar familjer. Samtliga familjer ska vara erfarna och ha goda referenser från fd placerande kommun. Gärna godkända i nämnd! Vi utreder alla våra familjer och gör minst en djupintervju. Alla familjer utreds av två familjekonsulenter som är socionomer eller beteendevetare. Vi arbetar även med förstärka jour- och familjehem, skyddsplaceringar och kontaktfamiljer. Är ni intresserade av dessa lösningar är ni välkomna att kontakta oss för att skräddarsy insatsen enligt era önskemål. Vi tar emot placeringar från 0 år och har erfarenhet och kompetens kring spädbarnsplaceringar och arbetet med umgänge och utredning.

Alla familjekonsulenter har arbetat med barn och ungdomar och har erfarenheter från kommunala verksamheter, socialtjänst, privata företag, HVB hem och Migrationsverket. Alla som arbetar med jour- och familjehem är utbildade i BBIC och MI.

Vi har ett stort antal kompetenta och erfarna familjehem i bl a Stockholm, Uppsala, Skåne och Dalarna. När socialtjänsten behöver hjälp att hitta en lämplig familj för ett barn eller en ungdom med eller utan särskilda behov har vi därför möjlighet till en god matchning. Vår familjehemsbank är bred med olika kompetenser och riktar sig in på många olika målgrupper. Många av våra familjer har lång erfarenhet av arbetet med barn och ungdomar och förstår vilka verktyg dessa unga behöver ha med sig när de är flygfärdiga. Vi har mångårig erfarenhet av arbetet med barn och ungdomar som behöver extra stöd pga olika sorters problematik och kan erbjuda övriga öppenvårdinsatser som kvalificerade kontaktpersoner, ART och KBT. Vi tror på att ett utökat arbete och engagemang kring den unge leder till goda resultat och att den unge då inte behöver institutionernas.

Våra familjekonsulenter stödjer och vägleder våra familjer genom hembesök och telefonsamtal. För stöd utanför kontorstid finns det alltid en familjekonsulent tillgänglig dygnet runt via vår jour. Detta kompletteras med grupphandledning för alla våra familjer av en extern handledare. Familjekonsulenten är med på uppföljningsmöten tillsammans med socialtjänsten och behjälplig med formulerandet av genomförandeplanen om det behövs.

Sociallux har tillstånd från IVO för att bedriva konsulentstödd familjehemsvård.