Moderna, erfarna och familjära

Vi ger aldrig upp för att du som individ ska lyckas

Rosa Bandet

Ny funktion på hemsidan - Ramavtal

2019-10-03

Nu kan alla kommuner som vi har ramavtal med möjlighet att se vår ramavtalslista på fliken OM SOCIALLUX. Detta gäller ramavtal inom olika områden som HVB, öppenvård, jour- och familjehemsvård och stödboende.

 Jour: 08-630 00 10   Kontaktpersoner