Moderna, erfarna och familjära

Vi ger aldrig upp för att du som individ ska lyckas

Rosa Bandet

Vunnit stort ramavtal inom konsulentstödd familjehemsvård

2019-07-03

Sociallux har numera ramavtal med ytterligare sju stora kommuner i Stockholms län kring jourhem, familjehem och förstärkta familjehem detta inom åldersgrupperna 0-17 år och 18-20 år. Totalt sex anbudsområden. Vi ser framemot detta långsiktliga samarbete!

 Jour: 08-630 00 10   Kontaktpersoner