Internationella världsautismdagen!

2019-04-02

Idag är det 2 april och därmed internationella världsautismdagen. Sociallux vill slå ett slag för att alla är vi unika. Idag bär alla blått på jobbet och vi har bidragit för att stödja Autism och Aspergerförbundet som jobbar för att förbättra villkoren för personer med denna typ av tillstånd.

"Låt oss tillsammans med personer med autism, deras familjer och deras företrädare bilda en gemenskap av röster för ökad medvetenhet och förståelse. Låt oss också se på oss själva och omvärdera våra egna och våra samhällens attityder så att vi kan göra oss av med de fördomar som ligger till grund för diskriminering av personer med funktionshinder. Låt oss förbinda oss till att skapa ett rättvist samhälle som bryr sig om och som kan ge sann värdighet och rättigheter åt alla."

Ban Ki-moon, FN:s generalsekreterare

HVB Lyktan, HVB Bryggan och HVB Lugnet är för närvarande fullsatta. Vill ni ställa er klient i kö kontakta föreståndare för verksamheten - uppgifter hittar ni under kontakta oss.