Moderna, erfarna och familjära

Vi ger aldrig upp för att du som individ ska lyckas

Rosa Bandet

Ny medarbetare!

2018-10-30

Välkommen!

Den 5 november börjar en ny behandlingssamordnare på Sociallux. Hon är socialpedagog och har gedigen erfarenhet av arbetet med utsatta ungdomar från SIS, behandlingshem och hon är särskilt inriktad på flickor/tjejer. Hon utbildar sig även till drogterapeut just nu och är utbildad i ART, KBT, MI, Att möta självskadebeteende, konflikthantering och drog- och alkoholhantering.

 Jour: 08-630 00 10   Kontaktpersoner