Moderna, erfarna och familjära

Vi ger aldrig upp för att du som individ ska lyckas

Rosa Bandet

Socionomdagarna Mässa

2017-10-1

Vi tackar för två givande dagar på en inspirerande mässa.

http://www.socionomdagarna.se/

 Jour: 08-630 00 10   Kontaktpersoner