Hösten är här!

2020-10-26

Sociallux går mot en vinter med stor tillförsikt inför tiden framöver. I våra verksamheter fortsätter vår kompetenta personal att göra ett fantastiskt fint arbete med de klienter som bor i våra HVB-hem samt stödboenden. Våra jour-och familjehem har haft en ansträngande tid bakom sig med Corona restriktioner, som på olika sätt påverkat våra klienter. För barn och ungdomar där en NPF-diagnos är förändringar inte uppskattade och detta är en grupp vi ser som fått kämpa lite extra. Oj vad vi är glada för att kompetensen finns hos vår personal inom bolaget för att möta barn med AST-diagnoser. Tillsammans kämpar vi på!

För att berätta om några av de projekt som just nu fortskrider inom Sociallux kan jag nämna den digitala förnyelse vi står inför. Nya vägar för samarbete och en ny effektiv samling av arbetsdokument där vi kommer arbeta mer enat och strategiskt efter årsskiftet. Ett intranät där alla ges möjlighet till en ännu öppnare och smidigare kunskapsdelning!

På våra HVB-hem strävar vi efter att ge våra klienter en utvecklande och kreativ vardag. Vi erbjuder aktiviteter samt lockar gärna till kreativitet, där vägledning till konstutövande och pyssel alltid finns för de som önskar. Hälsoprofil är också uppskattat där vi framöver kommer se över möjligheten att bjuda in inspirerande personer som kommer och berättar om sin uppväxt och ibland hårda väg fram till ett ”helt” liv.

Så, med någon månad kvar till första advent arbetar vi på och hälsar er en fin höst!

Vid tangentbordet, Hanna
Verksamhetsutvecklingschef
Sociallux AB

HVB Lyktan, HVB Bryggan och HVB Lugnet är för närvarande fullsatta. Vill ni ställa er klient i kö kontakta föreståndare för verksamheten - uppgifter hittar ni under kontakta oss.