Sociallux samtliga HVB-hem granskats av IVO

2021-01-19

Under vintern har Sociallux samtliga HVB-hem granskats av IVO och det är med stolthet och glädje som vi kan meddela att inspektionerna avslutades med noll anmärkningar. Detta är ett kvitto på att det kontinuerliga kvalitetsarbete som Sociallux bedriver bär frukt. Det är med stor tillförsikt och glädje vi går mot ett starkt 2021 tillsammans med våra medarbetare, klienter och kunder.

Vi har just nu lediga platser på HVB Bryggan och HVB Lyktan - HVB Lugnet är fullsatt. Vill ni ställa er klient i kö kontakta föreståndare för verksamheten - uppgifter hittar ni under fliken kontakta oss.